Tagged: işlemci mimarileri

işlemci mimarileri 6

İşlemci Mimarileri

İşlemcileri mimarisine göre sınıflandıracak olursak CISC ve RISC işlemciler olarak ikiye ayırabiliriz.